Facebook
Twitter
U bent hier: Snooker -X- » Clubvoorwaarden

Clubvoorwaarden

Clubafspraken

- Jaarlijks dient een inschrijvingsformulier van de club volledig te worden ingevuld. Een seizoen vangt aan op 1 juli en eindigt op 30 juni.
 
- Steeds dient men de clubbijdrage(n) te volstorten. Afhankelijk van de betaalde som bekomen leden het statuut van ´recreant´ of ´interclubspeler´. Dit heeft absoluut niets te maken met de capaciteiten op snookergebied !
 
- Als een lid de clubvoorwaarden wenst te behouden dan moet hij/zij per seizoen deelnemen aan minstens 50% van de voorronden van het clubkampioenschap en/of aantreden voor de interclubcompetitie.
 
- Leden die na het snookeren niet ´blokken´ verliezen alle clubvoordelen.
 
- Een correcte behandeling van de gebruikte materialen en respect voor alle spelers is een absolute vereiste.
 
- Alle leden met het statuut van interclubspeler kunnen worden verplicht tot het dragen van een clubhemd dat steeds eigendom blijft van de club Edjes Snooker -X-. Spelers dienen dit hemd te dragen tijdens alle wedstrijden waar de club wordt vertegenwoordigd binnen België en zij zullen dit hemd steeds als "een goede huisvader" behandelen. Bij stopzetting van de snookeractiviteiten binnen de club moet dit hemd in deftige staat worden terug bezorgd aan de snookerclub zoniet dient een schadevergoeding te worden betaald van 50,00 €.
 
 
Clubbijdragen - Lidgelden
 
- Het lidgeld voor leden met het statuut van recreant of interclubspeler is verschillend en kan jaarlijks worden aangepast. Gelieve bij interesse contact op te nemen met de uitbaters of de leden van het bestuur.  Meer informatie staat onder het menu clublidgelden.
 
 
Algemene clubvoordelen
 
- Leden kunnen steeds een snookertafel reserveren en zij spelen steeds aan sterk verminderde tarieven, binnen het kader dat is vastgelegd
 
- Steeds GRATIS ´trainen´ als er een snookertafel VRIJ is van maandag t.e.m. woensdag van 13.00 tot 19.00 uur en bijkomend van maandag t.e.m. donderdag van 22.30 tot sluitingstijd.
 
 - Alleen voor interclubspelers : Op zaterdag van 13.00 tot 19.00 uur steeds GRATIS ´trainen´ als er een snookertafel VRIJ is.
 
 
Bijkomende voordelen
 
- Vanaf 1 oktober 2014 kunnen de clubleden ALLEEN op WOENSDAG een snookertafel reserveren van 20.00 tot 23.00 uur aan een VASTE PRIJS van 3,00 € per speler wat neerkomt op 1,00 € per uur.
 
Reserveren is verplicht en deze voorwaarden gelden voor maximum 3 snookertafels.
 
 
Clubkampioenschap
 
- Tenzij de ledenvergadering anders zou beslissen blijven de huidige afspraken behouden. Vanaf 1 september tot 31 mei van het volgende kalenderjaar zal maandelijks een tornooi worden georganiseerd, waarna begin juni een finaleronde met de eerste 16 gerangschikte spelers volgt om uiteindelijk de clubkampioen te kronen. Alle aankondigingen zullen tijdig gebeuren via het informatiebord.
 
 
Toelichtingen
 
- Deze tarieven voor de lidgelden zijn slechts mogelijk dankzij
     1. Het verkrijgen van goede algemene voorwaarden voor de club om snookertafels af te huren
     2. Het gratis kunnen beschikken over de snookertafels tijdens de wedstrijden van het clubkampioenschap
     3. Het jaarlijks kunnen rekenen op de inbreng van sponsoren
     4. Het voeren van een gezond financieel beleid
     5. Voldoende mogelijkheden voor de organisatie van activiteiten
 
- Degelijk onderhoud en regelmatige vervanging van materialen worden gegarandeerd door de uitbater.
 
 
Begeleiding
 
- Bij een eerste aansluiting worden leden begeleid door enerzijds de leden van het clubbestuur en door de uitbaters zodat onnodige misverstanden worden vermeden en een lid zich sneller thuis voelt in de kleine snookerfamilie.  Indien verdere begeleiding nodig is staan dezelfde partijen steeds klaar om hulp te verstrekken.
 
Ook potentiële leden worden aangesproken en geïnformeerd over de mogelijkheden die de snookerclub kan aanbieden waarbij uiteraard de interessante clubvoordelen.
Welkom op de website van Edjes Snooker -X-, the place to be.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
Snooker -X-
Graatakker 99
2300 Turnhout (BE)
info@snooker-x.be
© 2012-2024 Snooker -X- | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions