Facebook
Twitter
Privacy
PRIVACYVERKLARING

Edbita bvba en de club Snooker X, hierna de verwerker genoemd, kunnen persoonsgegevens over u 'verwerken' doordat u gebruik maakt van de diensten van de verwerker en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of een inschrijvingsdocument verstrekt.

De verwerker kan volgende persoonsgegevens van u verwerken:
voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres

WAAROM HEEFT DE VERWERKER DEZE GEGEVENS NODIG ?
Uw beperkte lijst van persoonsgegevens is nodig om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen contacteren indien u telefonisch onverhoopt niet kan worden bereikt.

Daarnaast kan de verwerker uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD ?
De verwerker bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 1 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Mocht het nodig zijn voor een juridisch geschil dan kan deze termijn worden verlengd tot 7 jaar.

PERSOONSGEGEVENS DELEN MET DERDEN
De verwerker verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de website van Edbita bvba en/of Snooker X worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De verwerker gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan de verwerker te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De verwerker heeft hier geen invloed op.
De verwerker heeft Google geen toestemming gegeven om via de verwerker verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar edjes@skynet.be. De verwerker zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

De verwerker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de verwerker maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de verwerker verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via edjes@skynet.be.

De websites www.edjes.eu en www.snooker-x.be worden beheerd door Edbita bvba.

Edbita bvba met Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel BE 0479.260.766 is als volgt te bereiken:
• Postadres: Bergbeemden 44 te 2300 Turnhout
• Vestigingsadres: Graatakker 99 2300 Turnhout
• Telefoon: +32 (0)14 434500
• E-mailadres: edjes@skynet.be
Welkom op de website van Edjes Snooker -X-, the place to be.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
Snooker -X-
Graatakker 99
2300 Turnhout (BE)
info@snooker-x.be
© 2012-2024 Snooker -X- | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions