Facebook
Twitter

2018-19 - Rules

ALGEMEEN

1. Jaarplanning
Het clubkampioenschap wordt opgesplitst in 2 delen.  Deel 1 is een maandelijks tornooi, vervolgd met een finaleronde in de maand juni, en deel 2 is een organisatie die over het ganse seizoen wordt gespreid.

Per maand worden er op 3 zondagavonden gereserveerd voor de club, de planning hiervan is gepubliceerd op de website onder de rubriek “Agenda”. De eerste zondag is voorzien voor matchen voor deel 2 en voor eventueel vooraf te spelen matchen voor deel 1. Op de 2de zondag staat het toernooi van de B-reeks (en indien nodig C-reeks) gepland en de 3de zondag het toernooi van de A-reeks.

 

De maandelijkse loting voor deel 1 gebeurt steeds op de 3de speeldag van het voorgaande toernooi.
 

Het bestuur geeft alle spelers, die hebben toegezegd voor deel 2, een SPELERSKLASSE.  Dit gebeurt  op basis van de spelersklasse toegekend door VSF . Deze spelersklasse is een getal dat kan variëren van 0 tot 4 (= de spelersklasse van VSF -1). Indien een deelnemer geen interclub wedstrijden speelt en dus ook geen spelersklasse heeft of de spelersklasse van VSF niet overeenstemt met de kwaliteiten van de deelnemer, zal het bestuur een spelersklasse toekennen op basis van de vaardigheden en kwaliteiten van deze deelnemer.

 
2. Deelnemingen
Spelers, die door de betaling van hun lidgeld, het statuut krijgen van ‘recreant’, MOETEN aan minstens 66% van deel 1 van het clubkampioenschap deelnemen OF aan alle wedstrijden van deel 2 want anders verliezen zij alle recht op clubvoorwaarden.  Eind december volgt voor deze leden een eerste evaluatie.
 
Bij aanvang van het sportieve seizoen krijgen alle aangesloten leden de mogelijkheid om hun voorkeur voor deelneming aan deel 1 en/of deel 2 van het clubkampioenschap aan het bestuur te laten weten, deelnemen ja of neen.

CLUBKAMPIOENSCHAP DEEL I

3. Inleiding
Het wedstrijdschema zal elke deelnemer per mail ontvangen, kan worden geraadpleegd op het infobord in het clublokaal en indien mogelijk zal het ook op de website van de club worden geplaatst.

Het is steeds toegelaten dat wedstrijden na onderling overleg VROEGER worden gespeeld. Hiervoor kan men een snookertafel reserveren op de 1ste geplande zondag voor het clubkampioenschap. Dit kan echter enkel als men een gegronde reden tot vooraf spelen heeft. Indien dit op een andere moment gepland wordt, dragen de spelers zelf de kosten voor het afhuren van een snookertafel. Indien de eerste wedstrijd vooraf gespeeld wordt, dienen de desbetreffende spelers ten laatste om 19u30 aanwezig te zijn op de geplande speeldag.

 
4. Wedstrijdschema & Trekking

Elke speeldag van het clubkampioenschap, met uitzondering van het 1ste toernooi en de finaleronde, zal volgens eenzelfde structuur van de planning aanvangen.  Er wordt steeds gestart op minstens 4 snookertafels.  

 

Elk toernooi zal per groep/reeks steeds gespeeld worden volgens open loting in een toernooitabel voor 8 personen met verliezersronde,: Schema

 

Het laatst toernooi van het seizoen (finaleronde) wordt er voor dubbele punten gespeeld.

 

Het aanvangsuur van de eerste wedstrijden is steeds 18.30 uur.

 

Voor het 1ste toernooi worden de deelnemers in 2 (of meer, afhankelijk van het aantal deelnemers) groepen van 8 spelers verdeeld volgens het principe van open loting. De matchen binnen elke groep worden op hun beurt ook weer via open loting bepaald.

 

Aan de hand van de resultaten van het  1ste toernooi worden de spelers verdeeld in 2 reeksen: reeks A en B. Reeks A: rang 1 tot 8 van het 1ste toernooi, reeks B: rang 9 tot 16. Bij meer dan 16 deelnemers is het mogelijk dat reeks B meer dan 8 spelers bevat of dat er een extra reeks C ingericht wordt.

 

De loting voor de volgende toernooien gebeurd op basis van de resultaten van het voorgaande. De matchen worden bepaald volgens open loting. Met uitzondering van het 2de en laatste toernooi gelden onderstaande regels:

-        Reeks A: Posities 7 en 8 vallen af en zullen de volgende maand geloot worden in reeks B.

-        Reeks B: Posities 9 en 10 (finalisten B reeks) promoveren de volgende maand naar reeks A

-        Indien er een reeks C is zal hetzelfde principe toegepast worden.

 

Weigering van een speler om een geplande wedstrijd te starten, zonder gegronde reden(en), kan aanzien worden als het vrijwillig geven van forfait voor alle mogelijke verdere wedstrijden van dezelfde speeldag.

 

Een wedstrijd kan op vraag van 1 speler worden verplaatst naar een andere dag indien zij niet kunnen aanvangen voor 22.30 uur.

 
5. Inschrijvingen & Afmeldingen
Alle deelnemers zullen bij de start van hun deelneming aan deel 1 een inschrijvingsgeld betalen van 45,00 €.
 
De maandelijkse trekking gebeurt steeds op de 3de speeldag (zondag) van het voorgaande toernooi. De deelnemers kunnen vooraf een voorkeur speeldag doorgeven aan de wedstrijdleiding (bart.langens@hotmail.com). Uiteraard moet dit voor de trekking van de poules gebeuren.
 
Spelers die zich op tijd hebben afgemeld, (= voordat de trekking) ontvangen het inschrijvingsgeld van 5,00 € voor dit tornooi terug op het einde van het seizoen.  Voor gevallen van overmacht zal het bestuur een beslissing nemen.
 
Als een afmelding van een speler niet of niet tijdig gebeurt dan blijft betrokkene ALTIJD het inschrijvingsgeld verschuldigd.
 
Per speler bedraagt het inschrijvingsgeld dus 5,00 € per tornooi.  Hiervan is 1,50 € bestemd voor het geven van een ‘drink’ en de resterende 3,50 € zal worden gebruikt om op het einde van het seizoen een prijzenpot uit te keren.
 
6. Aanwezigheden

Alle spelers dienen ten laatste 15 minuten na het geplande aanvangsuur aanwezig te zijn in het clublokaal.  Een speler, die niet tijdig aanwezig kan zijn, dient dit steeds voor aanvang van een tornooi aan het clublokaal te melden. Zonder melding zal 15 minuten na aanvangsuur de desbetreffende speler het eerste frame verliezen, na 30 minuten wordt er forfait genoteerd.

 

Een speler, die niet voldoet aan de gestelde voorwaarden & afspraken en/of die niet op tijd aanwezig is, kan worden gediskwalificeerd voor de betreffende speeldag.

 

Voor gevallen van overmacht kan een uitzondering worden aangevraagd bij het bestuur.

 
7. Rangschikking deel 1
Na een tornooi wordt de rangschikking chronologisch als volgt opgemaakt : tornooipunten,  hoogste break.  Is de stand dan nog gelijk dan bepaalt een loting de rangorde.
 
ALGEMENE RANKING : Bij gelijkheid van wedstrijdpunten na de finaleronde gelden chronologisch steeds : het meeste tornooipunten, het meeste deelnemingen en dan de hoogste break.  Als er dan nog gelijkheid zou zijn dan zal een testwedstrijd naar ‘Best of 3’ bepalend zijn voor de eindrangschikking.
 
8. Punten

Per tornooi van de voorronden in en van de finaleronde zijn de te verdienen punten :
Rang    Punten

1          150

2          134

3          119

4          106

5          94

6          84

7          75

8          66

9          75

10        66

11        61

12        56

13        52

14        48

15        44

16        40

17        44

18        40

19        37

20        34

21        31

22        29

23        27

24        24

 

Per reeks zijn er extra punten te verdien voor de hoogste break (20+ break):

 

Break    Punten

20+      5

30+      6

40+      8

50+      10

70+      15

100+    25

 

10. Prijzenpot
De verdeling van de verzamelde gelden zal telkens gebeuren over de 16 hoogst gerangschikte spelers en bij deel I ook de hoogste break.  Uiteraard is de grootte van de bedragen geheel afhankelijk van de het aantal deelnemingen van de leden tijdens het seizoen.

11. Clubkampioen
De nieuwe clubkampioen wordt die speler die met de punten van DEEL I + de FINALERONDE het meeste aantal punten heeft vergaard.  Een huldiging zal plaats vinden tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
CLUBKAMPIOENSCHAP DEEL II

12. Competitie met handicap
In de periode van 1 september t.e.m. 15 juni van het volgende kalenderjaar dienen alle ingeschreven spelers 1 wedstrijd onderling tegen elkaar aan te treden.
Spelers zullen zelf het initiatief nemen om de wedstrijden te plannen en zijn verplicht 100% van de wedstrijden te spelen voor de einddatum van deze clubcompetitie.

 
Moest een deelnemer door onvoorzien omstandigheden of door onbereidwilligheid van andere deelnemers niet alle wedstrijden kunnen spelen, dient hij/zij hier een officiële melding (via email aan het bestuur) van te geven ten laatste 30 kalenderdagen voor de einddatum van deze clubcompetitie. Het bestuur zal vervolgens het nodige doen om alsnog de resterende wedstrijden in te plannen. Indien voorgaande geen oplossing biedt, zal het bestuur beslissen over de toekenning van de punten voor de niet gespeelde wedstrijden.
 
Voor planning van de wedstrijden dient er steeds een snookertafel gereserveerd te worden per mail, telefonisch of in het clublokaal. De gereserveerde datum en tijdstip voor de match geldt als referentie. Indien niet verwittigen van de tegenstander geldt het volgende:
- Niet komen opdagen = forfait, verlies van alle 4 de frames
- Frameverlies per 15 minuten later dan afgesproken uur (uur van reservatie tafel is referentie)
 
Het inschrijvingsgeld, specifiek voor de samenstelling van een aparte prijzenpot, bedraagt algemeen 15,00 € indien 15 of minder deelnemers en 25,00 € indien meer dan 15 deelnemers.
 
Een wedstrijd bestaat steeds uit 4 frames. Per eenheid verschil van spelersklasse worden bij de start van een frame 10 punten toegekend aan de laagst gekwoteerde speler. Per gewonnen frame ontvangt een speler 5 punten en per gewonnen wedstrijd krijgt hij/zij nog 5 punten surplus.
 
Op de 1ste zondagavond van een maand kunnen de wedstrijden vanaf 18.00 uur gratis worden gespeeld op 4 snookertafels ,waarbij alle nog te spelen wedstrijden van deel 1 steeds voorrang moeten krijgen.  Als men hiervan afwijkt dienen de kosten onderling te worden verdeeld.
Welkom op de website van Edjes Snooker -X-, the place to be.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
Snooker -X-
Graatakker 99
2300 Turnhout (BE)
info@snooker-x.be
© 2012-2024 Snooker -X- | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions